Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů popisují způsob zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetových stránek www.al-lighting.cz („Stránky“) společností Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Republic) s.r.o. („Marelli“).

Společnost Marelli zpracovává osobní údaje, které poskytnete při komunikaci s námi, např. prostřednictvím webového kontaktního formuláře anebo prostřednictvím cookies. Bližší informace o cookies naleznete zde.

Rádi bychom Vás ubezpečili, že se při zpracování osobních údajů řídíme platnou právní úpravou, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) a dbáme na jejich maximální bezpečnost a ochranu.

Správce osobních údajů

Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Republic) s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 36062
IČO: 251 33 152
Sídlo: Pávov 113, 586 01 Jihlava
www: www.al-lighting.cz

Zpracování osobních údajů

V souvislosti s podnikatelskou činností společnosti Marelli zpracováváme Vaše osobní údaje, jak manuálně, tak automatizovaně, následovně:

Účel Rozsah údajů Právní základ Doba uchování

vyřízení dotazu či požadavku

https://www.al-lighting.cz/kontakty/

dle webového formuláře, příp. další, které nám poskytnete souhlas se zpracováním po dobu uděleného souhlasu, max. půl roku

výběrové řízení

https://al-lighting.jobs.cz/

dle webového formuláře, příp. další, které nám poskytnete

provedení opatření před uzavřením smlouvy

dobrovolný souhlas s nabízením obdobných pracovních příležitostí

po dobu realizace výběrového řízení

souhlas na dobu 3 let

přizpůsobení Stránek Vašim potřebám cookie soubory oprávněný zájem / souhlas viz zásady cookies

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rámci České republiky a třetím osobám je předáváme pouze, je-li to nezbytné. Někdy se může stát, že potřebujeme se zpracováním pomoci, neboť ne všechno umíme sami. V takových případech pro nás zpracovávají osobní údaje naši dlouhodobí a důvěryhodní partneři, přísně vázaní smluvními a zákonnými povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů, které si pečlivě vybíráme a průběžně je prověřujeme. Vaše osobní údaje tak vždy zpracovávají výhradně pro účely, za kterými jim je předáváme. Např. v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku může být potřebné, abychom Vaše údaje předali dodavatelům, kteří nám pomáhají spravovat naše Stránky a zajišťovat administrativní služby.

Bezpečnost

Námi zpracovávané osobní údaje jsou pod stálou kontrolou zajišťující maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Upozorňujeme, že není možné zaručit 100% bezpečnost přenosu dat přes internet, a proto nedokážeme zajistit a ani zaručit bezpečnost osobních údajů, které nám posíláte po síti.

Online kontaktování (kontaktní formulář)

Prostřednictvím kontaktního formuláře obdržíme a uložíme si Vámi uvedené kontaktní údaje. Abychom Váš dotaz/požadavek mohli vyřídit, je nezbytné, abyste vyplnili všechna pole formuláře označena *. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně jejich neuvedení nám ztíží nebo znemožní komunikaci s Vámi. Vaše takto zadané osobní údaje nevyužijeme pro žádné jiné účely.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

  • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud probíhá zpracování na základě Vašeho souhlasu,
  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů,
  • výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
  • omezení zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost osobních údajů,
  • vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména důvody související s určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků,
  • obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě uděleného souhlasu berete na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním (čl. 7 odst. 3 GDPR).

Kontaktování společnosti Marelli

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů společností Marelli, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové zprávy na dpo.alcz@marelli.com anebo níže uvedených kontaktních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

FairData Professionals a.s.
Adresa: Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1
Telefon: 420 255 000 376
E-mail: info@fairdata.cz
Web: https://www.fairdata.cz

Informace jsou platné a účinné od 6. 3. 2020
Aktualizace 14. 3. 2022