Představujeme naše oddělení

Naše firma se skládá ze spousty různých oddělení, které dohromady tvoří jeden fungující celek. Na tomto místě představujeme některá z nich. Ani jeden světlomet by nemohl vzniknout bez naší největší devízi – našich skvělých kolegů.

VÝVOJ

VÝVOJ

Vývojové oddělení je naší hlavní devízou. Naši vývojáři stojí u každého jednotlivého kroku. Od prvního náčrtu světlometu až po vznik finálního výrobku, který z našich hal odjíždí stát se jedním z nosných designových prvků vozů celého světa.

Od ideje k produktu

Na efektivním průběhu zpracování zakázky se podílí 6 oddělení, sdružujících dohromady okolo 200 zaměstnanců.

1. Mechanický design
2. Testování a validace
3. Elektronika
4. Výroba prototypů
5. Technická dokumentace
6. IT oddělení pro vývoj

Vývojové oddělení je naší hlavní devízou. Naši vývojáři stojí u každého jednotlivého kroku. Od prvního náčrtu světlometu až po vznik finálního výrobku, který z našich hal odjíždí stát se jedním z nosných designových prvků vozů celého světa.

Od ideje k produktu

Na efektivním průběhu zpracování zakázky se podílí 6 oddělení, sdružujících dohromady okolo 200 zaměstnanců.

1. Mechanický design
2. Testování a validace
3. Elektronika
4. Výroba prototypů
5. Technická dokumentace
6. IT oddělení pro vývoj

VÝROBA NA PÁVOVĚ

Zabýváme se výrobou předních světlometů. Skládáme je od prvního do posledního komponentu a vyrábíme tak plně funkční světlomety, které jsou řízeny elektronikou.

Výroba u nás není fyzicky náročná, nemusíme zvedat žádná těžká břemena. Nepracujeme venku, takže nám práci neovlivňují rozmary počasí.

Firma Marelli Automotive Lighting je silná v tom, že dává příležitost všem lidem bez ohledu na to, jaké mají vzdělání. I s výučním listem se lze vypracovat až na ty nejvyšší pozice, důležité jsou hlavně praxe a dovednosti.

Výroba na Pávově

Zabýváme se výrobou předních světlometů. Skládáme je od prvního do posledního komponentu a vyrábíme tak plně funkční světlomety, které jsou řízeny elektronikou.

Výroba u nás není fyzicky náročná, nemusíme zvedat žádná těžká břemena. Nepracujeme venku, takže nám práci neovlivňují rozmary počasí.

Firma Marelli Automotive Lighting je silná v tom, že dává příležitost všem lidem bez ohledu na to, jaké mají vzdělání. I s výučním listem se lze vypracovat až na ty nejvyšší pozice, důležité jsou hlavně praxe a dovednosti.

ZÁVOD LED NA STŘÍTEŽI

Závod na Stříteži se v posledních letech rozrostl na 350 lidí. LED moduly, které zde vyrobíme, putují do celého světa. Vždy se soustředíme, abychom dodávali včas, ale hlavně kvalitně. Kvalita je pro nás nesmírně důležitá, chceme, aby všichni zákazníci byli spokojeni.

Naše firma dává velkou možnost interního růstu, spousta našich současných manažerů začínala na lince na operátorské pozici.

Automotive průmysl je charakteristický velkým technologickým rozvojem, což u nás platí dvojnásobně, neustále zefektivňujeme technologie na montážních linkách. Je důležité sledovat veškeré trendy oboru a přizpůsobovat se jim. Je skvělé, že se nám to daří.

Závod LED na Stříteži

Závod na Stříteži se v posledních letech rozrostl na 350 lidí. LED moduly, které zde vyrobíme, putují do celého světa. Vždy se soustředíme, abychom dodávali včas, ale hlavně kvalitně. Kvalita je pro nás nesmírně důležitá, chceme, aby všichni zákazníci byli spokojeni.

Naše firma dává velkou možnost interního růstu, spousta našich současných manažerů začínala na lince na operátorské pozici.

Automotive průmysl je charakteristický velkým technologickým rozvojem, což u nás platí dvojnásobně, neustále zefektivňujeme technologie na montážních linkách. Je důležité sledovat veškeré trendy oboru a přizpůsobovat se jim. Je skvělé, že se nám to daří.

AFTERMARKET

Zabýváme se převážně výrobou světlometů do servisu. Neustále rozšiřujeme výrobu, zefektivňujeme výrobní plochu a pomáháme tak navyšovat kapacitu ostatním závodům Marelli.

Počtem lidí nejsme ti největší, ale i v tomto menším kolektivu se dokážeme vypořádat se všemi nástrahami a výzvami – máme vlastní technický servis, logistické oddělení, oddělení kvality.

Dobrý kolektiv a prostor pro seberealizaci je u nás zárukou, že se do práce těšíme. Máme možnost zavádět nevyzkoušené nové procesy, které fungují.

Aftermarket

Zabýváme se převážně výrobou světlometů do servisu. Neustále rozšiřujeme výrobu, zefektivňujeme výrobní plochu a pomáháme tak navyšovat kapacitu ostatním závodům Marelli.

Počtem lidí nejsme ti největší, ale i v tomto menším kolektivu se dokážeme vypořádat se všemi nástrahami a výzvami – máme vlastní technický servis, logistické oddělení, oddělení kvality.

Dobrý kolektiv a prostor pro seberealizaci je u nás zárukou, že se do práce těšíme. Máme možnost zavádět nevyzkoušené nové procesy, které fungují.

Logistika

S vývojem a rozvojem nových světlometů se mění a rozvíjejí i logistické procesy.

Jsme rádi, že se nám neustále daří vše zeštíhlovat, snižovat zásoby a zvyšovat produktivitu. Celý náš tým má zásluhu na tom, že nám logistické náklady klesají.

Podařilo se nám vybudovat perfektní tým, ve kterém si kolegové neustále pomáhají a jsou ochotní se postavit jeden za druhého.

V našem oddělení logistiky platí více než kde jinde: Výsledek nezáleží na jednotlivci, ale na celém týmu.

LOGISTIKA

S vývojem a rozvojem nových světlometů se mění a rozvíjejí i logistické procesy.

Jsme rádi, že se nám neustále daří vše zeštíhlovat, snižovat zásoby a zvyšovat produktivitu. Celý náš tým má zásluhu na tom, že nám logistické náklady klesají.

Podařilo se nám vybudovat perfektní tým, ve kterém si kolegové neustále pomáhají a jsou ochotní se postavit jeden za druhého.

V našem oddělení logistiky platí více než kde jinde: Výsledek nezáleží na jednotlivci, ale na celém týmu.

DALŠÍ ODDĚLENÍ SE PŘEDSTAVUJÍ

Nejen oddělení vývoje a výroby má na starosti hladký chod veškerých procesů v naší firmě. Stejně důležitá jsou i další oddělení, z nichž některé představujeme níže.

Honda

ADMINISTRATIVA

HR oddělení

Pro naše zaměstnance jsme partnerem ve všech personálních otázkách, soustředíme se na rozvoj zaměstnanců, jsme aktivním účastníkem kolektivního vyjednávání s odborovou organizací, zodpovídáme za personální politiku společnosti a nastavení správné strategie. V našem kolektivu je velice důležitá spolupráce a vzájemná podpora.

Honda

MMS

Na oddělení MMS se nesoustředíme na jedno specifické téma, ale řešíme veškeré problémy na všech závodech. Konkrétně můžeme mluvit třeba o výkonu linek, o implementaci standardů, o auditech, komunikaci, ale řešíme i některé personální záležitosti.

Velmi úzce komunikujeme s centrálou, jsme takovým mezičlánkem mezi ní a českou pobočkou. Proto se u nás bez angličtiny neobejdete, ale samozřejmě máme k dispozici i jazykové kurzy. Není pro nás důležité mít vysokoškolský titul, důležité jsou znalosti a ochota učit se novým věcem.

Honda

BEZPEČNOST

Také na oddělení bezpečnosti musíme rychle a pružně reagovat na nové technologie. Práce u nás je různorodá, propojujeme italské a japonské aspekty, do toho vnášíme naše české know-how.

Důležité je, abychom pracovali proaktivně a neustále se učili novým věcem a trendům. Firma nám v tom pomáhá ostošest, ale hlavně musíme chtít sami. Náš kolektiv je mladý, hlavní roli v něm hraje týmová práce.

MFE

Manufacturing engineering tým je zodpovědný za technický a technologický rozvoj výrobních prostředků našeho závodu. V úzké spolupráci s projektovým týmem hledáme optimální řešení výroby každého našeho produktu a uvádíme naše představy v reálné výrobní procesy. Společně s naší centrálou se podílíme na standardizaci SW a HW našich výrobních strojů nejen pro náš výrobní závod, ale i pro sesterské závody. Hlavní výzvou je aktuálně rozšiřování smysluplné automatizace výroby.

TECHNICKÝ SERVIS

Máme na starosti kompletní údržbu všech 3 našich závodů. Zabýváme se nejenom technickým stavem linek, strojů a nástrojů, na kterých vznikají naše výrobky. Máme na starosti i údržbu budov a technologií pro dodávku energií potřebných pro naši výrobu.

Je skvělé, že se naší různorodou prací podílíme na výrobě úžasného produktu, který můžeme potkávat na ulici.

PŘEDVÝROBA

Na předvýrobě specifikujeme lisovací formy a montážní zařízení nutné pro výrobu jednotlivých dílů světlometů. Některé z nich pak také doplňujeme o vzhledovou úpravu – ať už je to nanášení ozdobných vrstev nebo ochranných laků.

Dle používaných technologií se oddělení předvýroby dělí na 4 základní části:

1. Oddělení nových projektů
2. Výroba krycích skel
3. Výroba termoplastových dílců
4. Výroba duroplastových reflektorů

Administrativa

HR oddělení

V našem týmu vládne týmový duch. Za úspěchy (i neúspěchy) je zodpovědný celý tým. Rozvoj lidí u nás není jen prázdné heslo.

Pro naše zaměstnance jsme partnerem ve všech personálních otázkách, jsme aktivním účastníkem kolektivního vyjednávání s odborovou organizací, zodpovídáme za personální politiku společnosti a nastavení správné strategie, abychom byli schopni uspokojit veškeré potřeby firmy.

MMS

Na oddělení MMS se nesoustředíme na jedno specifické téma, ale řešíme veškeré problémy na všech závodech. Konkrétně můžeme mluvit třeba o výkonu linek, o implementaci standardů, o auditech, komunikaci, ale řešíme i některé personální záležitosti.

Velmi úzce komunikujeme s centrálou, jsme takovým mezičlánkem mezi ní a českou pobočkou. Proto se u nás bez angličtiny neobejdete, ale samozřejmě máme k dispozici i jazykové kurzy. Není pro nás důležité mít vysokoškolský titul, důležité jsou znalosti a ochota učit se novým věcem.

BEZPEČNOST

Také na oddělení bezpečnosti musíme rychle a pružně reagovat na nové technologie. Práce u nás je různorodá, propojujeme italské a japonské aspekty, do toho vnášíme naše české know-how.

Důležité je, abychom pracovali proaktivně a neustále se učili novým věcem a trendům. Firma nám v tom pomáhá ostošest, ale hlavně musíme chtít sami. Náš kolektiv je mladý, hlavní roli v něm hraje týmová práce.

MFE

Manufacturing engineering tým je zodpovědný za technický a technologický rozvoj výrobních prostředků našeho závodu. V úzké spolupráci s projektovým týmem hledáme optimální řešení výroby každého našeho produktu a uvádíme naše představy v reálné výrobní procesy. Společně s naší centrálou se podílíme na standardizaci SW a HW našich výrobních strojů nejen pro náš výrobní závod, ale i pro sesterské závody. Hlavní výzvou je aktuálně rozšiřování smysluplné automatizace výroby.

TECHNICKÝ SERVIS

Máme na starosti kompletní údržbu všech 3 našich závodů. Zabýváme se nejenom technickým stavem linek, strojů a nástrojů, na kterých vznikají naše výrobky. Máme na starosti i údržbu budov a technologií pro dodávku energií potřebných pro naši výrobu.

Je skvělé, že se naší různorodou prací podílíme na výrobě úžasného produktu, který můžeme potkávat na ulici.

PŘEDVÝROBA

Na předvýrobě specifikujeme lisovací formy a montážní zařízení nutné pro výrobu jednotlivých dílů světlometů. Některé z nich pak také doplňujeme o vzhledovou úpravu – ať už je to nanášení ozdobných vrstev nebo ochranných laků.

Dle používaných technologií se oddělení předvýroby dělí na 4 základní části:

1. Oddělení nových projektů
2. Výroba krycích skel
3. Výroba termoplastových dílců
4. Výroba duroplastových reflektorů