Informace o Cookies

Společnost Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Pávov 113, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 36062, IČO: 251 33 152 („Marelli“), Vás jakožto uživatele internetových stránek www.al-lighting.cz („Stránky“) tímto dokumentem informuje o využívání souborů cookie, zejména jakým způsobem jsou používány údaje uživatelů – fyzických osob, kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje na Stránkách.

Pojem a účel

COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích a jiných zařízeních, z nichž uživatel přistupuje na Stránky.

Cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě uživatele na Stránkách a díky jejich používání je další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookie především

 • slouží k efektivní navigaci v prostředí internetu a na Stránkách, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Stránky nebo zda je novým návštěvníkem a napomáhají k zaznamenávání statistik o uživatelích Stránek;
 • napomáhají zobrazovat reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

TAGY

TAG – je obecný název pro prvky kódů, které se nacházejí na webových stránkách. Většina tagů jednoduše popisuje obsah stránky, ale některé typy tagů obsahují programové prvky nebo do stránky vkládají dynamický obsah, například video nebo zvukové soubory. Některé tagy mohou shromažďovat údaje o uživatelích webových stránek i bez použití souborů cookie.

Konkrétní účely, pro které cookies vč. tagů využíváme, naleznete níže v přehledových tabulkách.

Druhy cookies

Cookies lze dělit na základě několika kritérií:

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává:

 • cookies první strany („first party cookie“), které vytváří přímo webové stránky nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webové stránky;
 • cookies třetích stran („third party cookie“) jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené webové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy, obrázky nebo videa.

Podle jejich trvanlivosti:

 • relační cookies (session cookies) jsou dočasné. Ukládají se do zařízení jen do doby, než uživatel ukončí práci s webovým prohlížečem (tzv. relace nebo session) a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost webových stránek či přidružených aplikací nezbytné;
 • permanentní cookies (persistent cookies) se využívají pro snadnější a pohodlnější orientaci na webových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v prohlížeči po delší období nebo dokud nejsou ručně odstraněny. Délka toho období může záviset na zvoleném nastavení webového prohlížeče.

Podle účelu:

 • nezbytně nutné (esenciální) cookies, které jsou zapotřebí k provozu webových stránek. Zahrnují například cookies, které umožňují uživateli se přihlásit do zabezpečených částí webové stránky. Tyto cookies neshromažďují informace o uživatelích, které by bylo možné použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé v prostředí internetu navštěvovali;
 • výkonnostní/statistické (analytické) cookies se používají ke zlepšení fungování webových stránek. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci tyto webové stránky používají, např. na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a zda z webových stránek dostávají chybová hlášení. Výkonnostní cookies dovolují zaznamenávat a počítat počet návštěvníků stránek, což umožňuje sledovat, jakým způsobem návštěvníci tyto webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatele. Informace shromážděné pomocí těchto cookies, jsou souhrnné a anonymní;
 • funkční cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek. Používají se k aktivaci konkrétních funkcí stránek (např. přehrávání videí) a jejich nastavení podle voleb uživatele (např. jazyk). Funkční cookies slouží také k zapamatování preferencí při další návštěvě stránek. Neshromažďují ale informace, které by dokázaly uživatele identifikovat;
 • cílené a reklamní (marketingové) cookies se používají ke sledování preferencí a za účelem zasílání reklamních zpráv v souladu s těmito preferencemi.

Používané cookies

Typ cookies

Vydavatel

Účel a popis cookies

Právní základ

Expirace

test_cookie

doubleclick.net

Funkční (Esenciální). Slouží ke kontrole, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookie.

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 89 odst. 3 věta druhá ZEK

(oprávněný zájem)

1 den

pimcore_admin_sid

al-lighting.cz

Funkční (Esenciální). Zachovává uživatelský status napříč požadavky stránky.

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 89 odst. 3 věta druhá ZEK

(oprávněný zájem)

Session

_ga

al-lighting.cz

Výkonnostní / Statistické.  Tento název souboru cookie je spojen se službou Google Universal Analytics, což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby společnosti Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je obsažen v každém požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webu. Ve výchozím nastavení je nastaven tak, aby jeho platnost vypršela po dvou letech, ačkoli si to majitelé webových stránek mohou přizpůsobit.

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 89 odst. 3 věta první ZEK

(souhlas)

2 roky

_gat

al-lighting.cz

Výkonnostní / Statistické. Slouží k omezení rychlosti požadavků a tím k omezení shromažďování dat na stránkách s vysokou návštěvností.

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 89 odst. 3 věta první ZEK

(souhlas)

1 den

_gid

al-lighting.cz

Výkonnostní / Statistické. Rozlišení uživatelů a omezení počtu požadavků. Soubor cookie _gid, instalovaný službou Google Analytics, ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu webových stránek. Mezi shromažďované údaje patří počet návštěvníků, jejich zdroj a anonymně navštívené stránky.

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 89 odst. 3 věta první ZEK

(souhlas)

1 den

__fbp

al-lighting.cz

Reklamní. Používá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 89 odst. 3 věta první ZEK

(souhlas)

3 měsíce

C

adform.net

Reklamní. Tato doména je ve vlastnictví společnosti Adform. Hlavní obchodní činností je nabídka v reálném čase pro zobrazování reklamy na cílené publikum.

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 89 odst. 3 věta první ZEK

(souhlas)

30 dní

fr

facebook.com

Reklamní. Používáno Facebookem k poskytování série reklamních produktů, jako je nabídka v reálném čase od inzerentů třetích stran.

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 89 odst. 3 věta první ZEK

(souhlas)

3 měsíce

IDE

doubleclick.net

Reklamní. Používá se službou Google Double Click k registraci a hlášení akcí uživatele webových stránek po zobrazení nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem měření účinnosti reklamy a zobrazení cílených reklam uživateli.

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 89 odst. 3 věta první ZEK

(souhlas)

1 rok

pagead/1p-user-list/#

google.com

Reklamní. Sleduje, zda uživatel projevil zájem o konkrétní produkty nebo události na více webových stránkách, a zjišťuje, jak se uživatel pohybuje mezi stránkami. To se používá pro měření reklamních aktivit a usnadňuje placení poplatků za doporučení mezi webovými stránkami.

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 89 odst. 3 věta první ZEK

(souhlas)

Session

tr

facebook.com

Reklamní. Používáno Facebookem k poskytování série reklamních produktů, jako je nabídka v reálném čase od inzerentů třetích stran.

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 89 odst. 3 věta první ZEK

(souhlas)

Session

uid

adform.net

Reklamní. Registruje jedinečné ID uživatele, které rozpozná prohlížeč uživatele při návštěvě webových stránek, které používají stejnou reklamní síť. Účelem je optimalizovat zobrazování reklam na základě pohybu uživatele a nabídek různých poskytovatelů reklamy pro zobrazování reklam uživatele.

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 89 odst. 3 věta první ZEK

(souhlas)

2 měsíce

_gcl_au

google.com

Reklamní. Používá Google AdSense k experimentování s efektivitou reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby.

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 89 odst. 3 věta první ZEK

(souhlas)

3 měsíce

Používané tagy

TAGY Typ
connect.facebook.net Script – k vložení dat nebo spustitelného skriptovacího jazyka
track.adform.net Script – k vložení dat nebo spustitelného skriptovacího jazyka
track.adform.net Iframe – umožňující ve webové stránce vymezit plochu pro vložení jiné webové stránky
static.xx.fbcdn.net Image – slouží k vložení obrázku do stránky HTML
www.google-analytics.com Script – k vložení dat nebo spustitelného skriptovacího jazyka

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče v položce Nástroje / Nastavení.

Souhlas a odmítnutí cookies

Souhlas s cookies (statistické/analytické, funkční, marketingové) vč. tagů můžete vyjádřit prostřednictvím cookie lišty (banner) a/nebo rovněž prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. V nastavení webového prohlížeče můžete odmítnout soubory cookies nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud však použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně esenciálních cookies), nemusíte získat přístup do některých částí Stránek.

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace naleznete v nápovědě Vašeho prohlížeče. Nápovědu k nastavení souborů cookie v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na níže uvedených odkazech:

K dispozici je také mnoho aplikací třetích stran, které umožňují blokovat nebo spravovat cookies. Můžete vymazat cookies, které byly dříve uloženy do Vašeho zařízení, a to vymazáním historie prohlížení nebo prostřednictvím aplikací třetích stran. Bližší informace naleznete na níže uvedených odkazech na www.aboutcookies.org  /  www.youronlinechoices.eu.

Třetí strany

Pokud budete jako uživatelé Stránek přihlášeni v rámci svého uživatelského účtu, jako je např. Google či Facebook, může docházet k ukládání cookies těchto třetích stran. Účel a rozsah shromažďování údajů a také příslušná práva a možnosti nastavení rozsahu ochrany soukromí nalezne uživatel v informacích na stránkách této třetí strany, např.:

Prostřednictvím společnosti Google využívá Marelli marketingové nástroje, které pomáhají cílit reklamu na ty uživatele, co již Stránky navštívili. Pokud si uživatel nepřeje být reklamou oslovován, lze personalizaci reklam webu vypnout na níže uvedených stránkách

Více o těchto marketingových nástrojích naleznete na stránkách

Zásady cookies jsou účinné od 1. 1. 2022

* GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, ZEK – zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)