Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů popisují způsob zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetových stránek www.al-lighting.cz („Stránky“) společností Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Republic) s.r.o. („Marelli“).

Společnost Marelli zpracovává osobní údaje, které poskytnete při komunikaci s námi, např. prostřednictvím webového kontaktního formuláře anebo prostřednictvím cookies. Bližší informace o cookies naleznete zde

Rádi bychom Vás ubezpečili, že se při zpracování osobních údajů řídíme platnou právní úpravou, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) a dbáme na jejich maximální bezpečnost a ochranu.

Správce osobních údajů

Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Republic) s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 36062

IČO:    251 33 152
Sídlo: Pávov 113, 586 01 Jihlava
www: www.al-lighting.cz

Zpracování osobních údajů

V souvislosti s podnikatelskou činností společnosti Marelli zpracováváme Vaše osobní údaje, jak manuálně, tak automatizovaně, následovně:

Účel Rozsah údajů Právní základ Doba uchování
vyřízení dotazu či požadavku dle webového formuláře, příp. další, které nám poskytnete souhlas se zpracováním po dobu uděleného souhlasu, max. půl roku
přizpůsobení Stránek Vašim potřebám cookie soubory oprávněný zájem / souhlas viz zásady cookies

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rámci České republiky a třetím osobám je předáváme pouze, je-li to nezbytné. Někdy se může stát, že potřebujeme se zpracováním pomoci, neboť ne všechno umíme sami. V takových případech pro nás zpracovávají osobní údaje naši dlouhodobí a důvěryhodní partneři, přísně vázaní smluvními a zákonnými povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů, které si pečlivě vybíráme a průběžně je prověřujeme. Vaše osobní údaje tak vždy zpracovávají výhradně pro účely, za kterými jim je předáváme. Např. v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku může být potřebné, abychom Vaše údaje předali dodavatelům, kteří nám pomáhají spravovat naše Stránky a zajišťovat administrativní služby.

Bezpečnost

Námi zpracovávané osobní údaje jsou pod stálou kontrolou zajišťující maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Upozorňujeme, že není možné zaručit 100% bezpečnost přenosu dat přes internet, a proto nedokážeme zajistit a ani zaručit bezpečnost osobních údajů, které nám posíláte po síti. 

Online kontaktování
(kontaktní formulář)

Prostřednictvím kontaktního formuláře obdržíme a uložíme si Vámi uvedené kontaktní údaje. Abychom Váš dotaz/požadavek mohli vyřídit, je nezbytné, abyste vyplnili všechna pole formuláře. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně jejich neuvedení nám ztíží nebo znemožní komunikaci s Vámi. Vaše takto zadané osobní údaje nevyužijeme pro žádné jiné účely.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

  • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud probíhá zpracování na základě Vašeho souhlasu,
  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů,
  • výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
  • omezení zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost osobních údajů,
  • vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména důvody související s určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků,
  • obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě uděleného souhlasu berete na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním (čl. 7 odst. 3 GDPR).

Kontaktování společnosti Marelli

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů společností Marelli, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové zprávy na dpo.alcz@al-lighting.com anebo níže uvedených kontaktních údajů. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

FairData Professionals a.s.
Adresa:    Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1
Telefon:   420 255 000 376
E-mail:     info@fairdata.cz
Web:        https://www.fairdata.cz

Informace jsou účinné od 11. 6. 2020