vyvíjíme A VYRÁBÍME PŘEDNÍ světlomety

1/6 Vývoj

Kde vize dostává konkrétní podobu

Vývojové oddělení je naší hlavní devízou. Naši vývojáři stojí u každého jednotlivého kroku. Od prvního náčrtu světlometu až po vznik finálního výrobku, který z našich hal odjíždí stát se jedním z nosných designových prvků vozů celého světa. 

Více o vývoji
Od ideje k produktu

Na efektivním průběhu zpracování zakázky se podílí 6 oddělení, sdružujících dohromady okolo 200 zaměstnanců.

1. Mechanický design
2. Testování a validace
3. Elektronika
4. Výroba prototypů
5. Technická dokumentace
6. IT oddělení pro vývoj

 

 

 

Pododdělení vývoje

Zajišťuje kompletní mechanický návrh řešení světlometů a ostřikovačů za využití nejmodernějších SW nástrojů pro samotnou konstrukci i pro veškeré simulační analýzy. V prvotní fázi zde navrhnujeme funkce budoucího světlometu a jejich rozložení dle přání zákazníka. Zároveň zajišťujeme splnění homologačních požadavků pro daný typ světelné funkce. V následné vývojové fázi se zabýváme řešením mechanické části světlometu a jeho verzí včetně nutných zástavbových komponent, a zapracováním designových prvků. Datovou část vývoje světlometu ukončujeme finalizací dat a uvolněním výrobní dokumentace. V tomto okamžiku zahajujeme výrobu lisovacích forem pro jednotlivé dílce a rozbíháme stavbu výrobních linek s jednotlivými montážními pracovišti. Oddělení mechanického designu poté doprovází vyvíjený projekt světlometu po celou dobu jeho výrobního cyklu.

Zajišťuje kompletní validaci a testování světlometů dle homologačních a zákaznických požadavků. Mezi nejobvyklejší testy, vyžadované všemi zákazníky napříč spektrem, patří:

 • testy teplotní odolnosti
 • testy odolnosti vůči klimatu
 • testy mechanické odolnosti
 • materiálové testy a analýzy
 • testy kombinující teplotní a mechanickou odolnost
 • testy zaměřené na škodlivé vlivy průmyslového prostředí
 • testy zaměřené na kondenzaci a dekondenzaci světlometu
 • testy odolnosti vůči průniku vody či prachu

Vývojová zkušebna je vybavena nejnovějším testovacím zařízením, díky kterému jsme schopni testovat v teplotním rozsahu -70°C – 190°C. Tyto teplotní vlivy kombinujeme s vibrační zkouškou v rozsahu do 100g.

Oddělení elektroniky se zabývá především aplikací LED technologií do moderních předních světlometů automobilů. Díky možnosti rozložení více světelných zdrojů (LED diod) dáváme designerům příležitost navrhovat nejen funkční, ale i vzhledově specifické světlomety. LED technologie také umožňuje efektivně tvarovat vyzařovaný kužel. Oproti Xenonovým výbojkám můžeme selektivním vypínáním jednotlivých diod adaptovat světelnou distribuci tak, aby osvětlení vozovky bylo maximální a zároveň nedocházelo k oslnění ostatních účastníků silničního provozu.

Vyrábí vzorky a prototypy světlometů z prvních dílců sériových forem. Pro prototypy využívá různých materiálů a technologií, jako je rapid prototyping či dílce z hliníkových nebo silikonových forem. Vzorky světlometů nebo jejich částí vyrábí v nesériových podmínkách s velkým podílem ruční práce. V současné době jsou kromě plastových dílců a s tím spojených technologií také rozšířeny aktivity prototypové dílny o montáže a předmontáže elektronických komponent.

Zajišťuje především správu základních dat v systému SAP, ale také technických norem pro výrobu a archivaci technické dokumentace sériové výroby dle ISO 16 494.

Spravuje síťovou infrastrukturu, hardwarovou základnu, virtuální a licenčních file servery a taktéž kompletní softwarové vybavení R&D. Správa hardwarové základny spočívá ve výběru a údržbě serverů i pracovních stanic a ostatní výpočetní techniky v rámci všech R&D oddělení.  Zajišťuje také uživatelskou podporu, vyvíjí intranetové aplikace a rozvíjí PDM systém včetně podpory dalších vývojových center v rámci AL. V neposlední řadě se zabývá údržbou, nastavením a instalací CAD systémů (Catia, Autocad, Maya, FlowCAD, Cadence) včetně standardních instalací dalších programů nutných pro běžný chod R&D (Office, Exchnange atd.).

vyvíjíme A VYRÁBÍME PŘEDNÍ světlomety

2/6 Předvýroba

Z fáze vývoje do sériové produkce

Zde vyrábíme jednotlivé části budoucího světlometu -- duroplasty, termoplasty i 3K čočky. Naši zaměstnanci se pravidelně účastní speciálních školení, abychom s jejich pomocí mohli zahájit sériovou výrobu kompletních světlometů každého nového typu.

Více o předvýrobě
Lisování dílců

V rámci této fáze specifikujeme lisovací formy a montážní zařízení nutné pro výrobu jednotlivých dílů světlometů. Některé z nich pak také doplňujeme o vzhledovou úpravu – ať už je to nanášení ozdobných vrstev nebo ochranných laků.


Dle používaných technologií se oddělení předvýroby dělí na 4 základní části:

1. Oddělení nových projektů 
2. Výroba krycích skel 
3. Výroba termoplastových dílců
4. Výroba duroplastových reflektorů 

vyvíjíme A VYRÁBÍME PŘEDNÍ světlomety

3/6 Montáž

Když vše zapadne

Zaměstnanci tohoto oddělení montují dohromady jednotlivé části světlometů vyrobené v sekci předvýroby. Zhmotňují tak vize konstruktérů a designérů.

Více o montáži
Efektivní proces

Na montážních linkách připravují týmy našich zaměstnanců jednotlivé díly a předmontované montážní skupiny. Poté nanášejí do těsnící drážky těsnící hmotu a do ní montují krycí sklo. 

VYVÍJÍME A VYRÁBÍME PŘEDNÍ SVĚTLOMETY

4/6 Logistika

Propracovaná přeprava

Oddělení logistiky je zodpovědné za hladký a propracovaný průběh obchodní komunikace se zákazníky. Zajišťuje přímý tok informací mezi výrobou jednotlivých komponentů a místem jejich spotřeby.

Více o logistice
S ohledem na rychlost
Díky oddělení logistiky jsme schopni zajišťovat přísun dostatečného množství zásob přímo v montážních linkách. Flexibilita celého logistického schématu je umožněna krátkými dopravními trasami a vysokou přizpůsobivostí na montážních linkách i v procesu předvýroby plastových komponentů.

Využíváme plně automatizovaný sklad, na který navazuje dopravníkový systém distribuce materiálu přímo k výrobním linkám.

VYVÍJÍME A VYRÁBÍME PŘEDNÍ SVĚTLOMETY

5/6 Aftermarket

S citem pro veterány

Na výrobní ploše 5 000 m2 vyrábíme a přepracováváme světlomety do již vyrobených a zavedených vozů. Ty jsou součástí takzvaného sekundárního trhu (Aftermarket).

Více o aftermarketu
Pečujeme o tradici
Světlomety a jejich součástky míří z hal ve Stříteži na trh s již vyrobenými a zavedenými typy vozů, jejichž produkce byla již ukončena. 

Našimi zákazníky v rámci oddělení Aftermarket jsou například:
 • BMW​
 • Mercedes
 • Porsche
 • Audi
 • Volvo
 • Volkswagen

VYVíjíme a vyrábíme   přední světlomety

6/6 Bezpečnost

a životní prostředí

Vedení společnosti Marelli Automotive Lighting Jihlava, vyhlašuje Politiku environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politiku managementu hospodaření s energií, které vycházejí ze strategie společnosti a patří společně s politikou kvality k jejím prioritám.

Systém environmentálního managementu, managementu BOZP, a systému managementu hospodaření s energií  je uplatňován v závodě ALCZ, Pávov 113,  Jihlava a ALCZ, Střítež u Jihlavy č.3 a je aplikován na všechny činnosti, produkty a služby.