35 365 Kč pro Nemocnici Jihlava

15. 1. 2018

Na začátku ledna jsme osobně dovezli a předali krásnou částku 35 365 Kč do Nemocnice Jihlava. Jedná se o částku, kterou darovali naši zaměstnanci v rámci vánoční benefice. 

Vánoční benefice je již tradiční firemní akcí spojenou s naším vánočním večírkem. Ten se letos nesl v duchu "Benátské noci", a tak si naši zaměstnanci mohli za symbolickou částku 80 Kč koupit škrabošku. Nutno podotknout, že většina z nich přispěla částkou vyšší.

Z tohoto výtěžku bude pořízena část nového vybavení chemostacionáře na onkologickém oddělení. Chemostacionář slouží k ambulantnímu podávání cytostatik. Vlastní aplikace léků trvá několik minut až hodin a opakuje se v pravidelných intervalech. Denní průměr zaopatřených pacientů je v Jihlavě přibližně dvacet. Snahou nemocnice je upravit protředí pro tyto pacienty tak, aby bylo atraktivní a řešeno citlivě s ohledem na jejich pohodlí a soukromí.

Jsme moc rádi, že se nám podařilo vybrat tolik peněz. Za nemocnici patří velké díky všem našim zaměstnancům, kteří přispěli!